Responsive image

POPULAR JAPAN HOT 100: Introducing many Japan popular goods

App Fashion Electronic & Hobby Home & Garden Beauty & Health Sports, Outdoor & Car


Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive imageResponsive image

 Japan Tourist Destination  Tohoku
No.1

RYUUSEN DOU

[Iwate Ken] 龍泉洞

IWATEKEN SHIMOHEIGUNNo.2

OUGONZAKI FUROUFUSHI ONSEN

[Aomori Ken] 黄金崎不老ふ死温泉

AOMORIKENNo.3

KYUUKAI NO TAKI

[Akita] 九階の滝

AKITAKEN KADUNOSHINo.4

TAZAWAKO

[Akita] 田沢湖

AKITAKEN SENBOKUSHINo.5

SHISEKI OKYOSAWA KOUZAN

[Akita] 史跡 尾去沢鉱山

AKITAKEN KADUNOSHINo.6

HOTOKEGAURA

[Aomori Ken] 仏ヶ浦

AOMORIKEN SHIMOKITAGUNNo.7

HIRAIZUMI

[Iwate Ken] 平泉

IWATEKEN NISHIIWAIGUNNo.8

GEIBIKEI

[Iwate Ken] 猊鼻渓

IWATEKEN ICHINOSEKISHINo.9

OIRASE KEIRYUU

[Aomori Ken] 奥入瀬渓流

AOMORIKEN TOWADASHINo.10

OSOREZAN

[Aomori Ken] 恐山

AOMORIKEN MUTSUSHINo.11

SHIRAKAMI SANCHI

[Aomori Ken etc.] 白神山地

AOMORIKENNo.12

MATSUSHIMA

[Miyagi Ken] 松島

MIYAGIKEN SHIOGAMASHINo.13

OKAMA (ZAOURENPOU)

[Miyagi Ken] 御釜 (蔵王連峰)

MIYAGIKEN KATTAGUNNo.14

HOUSHUYAM ARISSHAKUJI(YAMADERA)

[Yamagata] 宝珠山立石寺(山寺)

YAMAGATAKEN YAMAGATASHINo.15

GINZAN ONSEN

[Yamagata] 銀山温泉

YAMAGATAKEN OBANAZAWASHINo.16

GOSHIKI NUMA

[Fukushima] 五色沼

FUKUSHIMAKEN YAMAGUNNo.17

AOMORI NEBUTA MATURI

[Aomori Ken] 青森ねぶた祭

AOMORIKENNo.18

AKITA KAN TOU MATSURI

[Akita] 秋田竿灯まつり

AKITAKENNo.19

OOMAGARI NO HANABI

[Akita] 大曲の花火

AKITAKENNo.20

KAMIHINOKI NAI NO KAMIFUUSEN AGE

[Akita] 上桧木内の紙風船上げ

AKITAKEN