Responsive image

POPULAR JAPAN HOT 100: Introducing many Japan popular goods

App Fashion Electronic & Hobby Home & Garden Beauty & Health Sports, Outdoor & Car


Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive imageResponsive image

 Japan Tourist Destination  Kanto
No.1

SHUTOKEN GAIKAKU HOUSUIRO

[Saitama] 首都圏外郭放水路

SAITAMAKEN KASUKABESHINo.2

TAMAGAWA DAISHI TAMAMAKOTOIN

[Tokyo] 玉川大師玉眞院

TOUKYOUTO SETAGAYAKUNo.3

AOIMARUSHINNO「TENPURA」

[Tokyo] 葵丸進の「天ぷら」

TOUKYOUTONo.4

EDO Tokyo Museum

[Tokyo] 江戸東京博物館

TOUKYOUTO SUMIDAKUNo.5

USHIKU DAIBUTSU

[Ibaraki] 牛久大仏

IBARAKIKEN USHIKUSHINo.6

NIKKOU SUGINAMI KIKAIDOU

[Tochigi] 日光杉並木街道

TOCHIGIKEN NIKKOUSHINo.7

NIKKOU TOUSHOUGUU

[Tochigi] 日光東照宮

TOCHIGIKEN NIKKOUSHINo.8

ASHIO DOUZAN

[Tochigi] 足尾銅山

TOCHIGIKENNo.9

FUKIWARE NO TAKI

[Gunma Ken] 吹割の滝

GUNMAKEN NUMATASHINo.10

OZE

[Gunma Ken etc.] 尾瀬

GUNMAKEN TONEGUNNo.11

NOKOGIRIYAMA

[Chiba] 鋸山

CHIBAKEN FUTTSUSHINo.12

TAKAO SAN

[Tokyo] 高尾山

TOUKYOUTO HACHIOUJISHINo.13

OGASAWARA SHOTOU

[Tokyo cities] 小笠原諸島

TOUKYOUTO OGASAWARAMURACHICHIJIMANo.14

FUYU NO FUKURODA NO TAKI

[Ibaraki] 冬の袋田の滝

IBARAKIKENNo.15

KAZO NO KOINOBORI

[Saitama] 加須のこいのぼり

SAITAMAKENNo.16

KEGON NO TAKI

[Tochigi] 華厳の滝

TOCHIGIKEN NIKKOUSHINo.17

NIKKOU EDO MURA

[Tochigi] 日光江戸村

TOCHIGIKENNo.18

DOAIEKI

[Gunma Ken] 土合駅

DOAIEKI(GUNMA) No.19

USUI DAISAN KYOURYOU(MEGANE BASHI)

[Gunma Ken] 碓氷第三橋梁(めがね橋)

GUNMAKEN ANNAKASHINo.20

DAIFUKUJI(GAKE KANNON)

[Chiba] 大福寺(崖観音)

CHIBAKEN TATEYAMASHI