Responsive image

POPULAR JAPAN HOT 100: Introducing many Japan popular goods

App Fashion Electronic & Hobby Home & Garden Beauty & Health Sports, Outdoor & Car


Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive imageResponsive image

 Japan Tourist Destination  Chugoku
No.1

SANBUTSU TERA TOUNYU DOU

[Tottori Ken] 三佛寺投入堂

TOTTORIKENNo.2

TOTTORI SAKYUU

[Tottori Ken] 鳥取砂丘

TOTTORIKEN TOTTORISHINo.3

IZUMO TAISHA

[Shimane Ken] 出雲大社

SHIMANEKENNo.4

INETASUKU NO HAMA

[Shimane Ken] 稲佐の浜

SHIMANEKEN IZUMOSHINo.5

IWAMI GINZAN

[Shimane Ken] 石見銀山

SHIMANEKENNo.6

KINTAI KYOU

[Yamaguchi] 錦帯橋

YAMAGATAKENNo.7

SHUUHOU DOU

[Yamaguchi] 秋芳洞

YAMAGUCHIKEN MINESHINo.8

SUSA NO HORUNFERUSU

[Yamaguchi] 須佐のホルンフェルス

YAMAGUCHIKEN HAGISHINo.9

MIZUKI SHIGERU-Load

[Tottori Ken] 水木しげるロード

TOTTORIKENNo.10

DANKAGAMI NO TAKI

[Shimane Ken] 壇鏡の滝

SHIMANEKEN OKIGUNNo.11

AKIYOSHI DAI

[Yamaguchi] 秋吉台

YAMAGUCHIKEN MINESHINo.12

KADOSHIMA OOHASHI

[Yamaguchi] 角島大橋

YAMAGATAKEN