Responsive image

POPULAR JAPAN HOT 100: Introducing many Japan popular goods

App Fashion Electronic & Hobby Home & Garden Beauty & Health Sports, Outdoor & Car


Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive imageResponsive image

 Japan Tourist Destination  Kyushu
No.1

Huis Ten Bosch

[Nagasaki] ハウステンボス

NAGASAKIKEN SASEBOSHINo.2

KYUNO KUBI KYOUKAI

[Nagasaki] 旧野首教会

NAGASAKIKEN KITAMATSUURAGUNNo.3

NANATSU GAMA

[Saga] 七ツ釜

SAGAKEN KARATSUSHINo.4

TAKACHIHO KYOU

[Miyazaki] 高千穂峡

MIYAZAKIKEN NISHIUSUKIGUNNo.5

TAKACHIHO MINE

[Miyazaki Ken Kagoshima Ken] 高千穂峰

MIYAZAKIKEN NISHIMOROKATANo.6

KAWANAITOU EN

[Fukuoka] 河内藤園

FUKUOKAKENNo.7

NABEGA TAKI

[Kumamoto] 鍋ヶ滝

KUMAMOTOKEN ASOGUNNo.8

BEPPU JIGOKU MEGURI

[Oita Ken] 別府地獄めぐり

OOITAKEN BEPPUNo.9

YAKUSHIMA

[Kagoshima Ken] 屋久島

KAGOSHIMAKEN KUMAGEGUNNo.10

MIFUNESAN RAKUEN

[Saga] 御船山楽園

SAGAKENNo.11

YOSHINOGARI Historic park

[Saga] 吉野ヶ里歴史公園

SAGAKENNo.12

HEIWADAI KOUEN

[Miyazaki] 平和台公園

MIYAZAKIKEN MIYAZAKISHINo.13

SARUSHIMA

[Kanagawa Ken] 猿島

KANAGAWAKEN YOKOSUKASHINo.14

YAKOUMACHI YAKOU UNGAMAE 

[Kanagawa Ken] 夜光町夜光運河前

KANAGAWAKEN KAWASAKISHINo.15

KYU SHIME KOUGYOU SHOTATE KOUYAGURA

[Fukuoka] 旧志免鉱業所竪坑櫓

FUKUOKAKEN KASUYAGUNNo.16

GUNKAN JIMA(HASHIMA)

[Nagasaki] 端島(軍艦島)

NAGASAKIKENNo.17

ASOSAN

[Kumamoto] 阿蘇山

KUMAMOTOKEN ASOSHINo.18

SHAKA INMISAKA YU HODOU

[Kumamoto] 釈迦院御坂遊歩道

KUMAMOTOKEN SHIMOMASHIKIGUNNo.19

TONKARARIN

[Kumamoto] トンカラリン

KUMAMOTOKEN TAMANAGUNNo.20

INASAYAMA KARA MIRU NAGASAKISHI NO YAKEI

[Nagasaki] 稲佐山から見る長崎市の夜景

NAGASAKIKEN